fbpx

Müügitingimused

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

1.1. Müügitingimused kehtivad www.massaazitool.ee e-poest ostja (edaspidi Ostja) ja e-poe haldaja OÜ Aldermani Metall (reg. kood 10579857), tegevusaadress: Tähetorni 21b Tallinn 11625, Harjumaa, Eesti Vabariik, telefon +372 5011733 ja e-kiri info@massaazitool.ee (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Müüja e-poest on võimalik osta interneti teel vaid neid kaupu, millel juures on näha link “Lisa ostukorvi” või „Eeltelli“. Kauba hind või kauba saadavus võib reaalajas ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad Ostjale tellimuse hetkel kehtinud lepingutingimused.

2.2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud lepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata, kui kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

2.3. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta. Juhul kui tellimuse eest ei tasuta 5 tööpäeva jooksul alates tellimuse tegemisest, siis on Müüja e-poel õigus tellimus tühistada.

3. MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Kõik Müüja e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Kauba eest saab tasuda Müüja e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel:

a) internetipanga kaudu
b) järelmaksuga
c) krediitkaardiga
d) kinkekaardiga

3.3. Ülekandega tasudes peab olema selgitusse märgitud ülekande aluseks oleva arve number ja viitenumber.

Tutvu maksevõimalustega siin

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kliendil on võimalik valida erinevate kauba kohaletoimetamise viiside vahel. Kauba kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud transpordiliigist.

Tutvu transporditingimustega siin

4.2. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid kauba Ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel Ostjaga. Kaup tarnitakse üldjuhul Ostjale 1-3 tööpäeva jooksul peale tellimuse eest tasu laekumist Müüja arvele. Eeltellimuste ja eritellimuste puhul on märgitud arvel toote saabumise tähtaeg.

4.2. Enne saadetise vastuvõtmist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral saate keelduda saadetise vastuvõtmisest teavitades sellest koheselt Müüja klienditeenindust aadressil info@massaazitool.ee, +372 5011733 

4.3. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda  tootepakendi väärtuse vähenemise hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/ lõhkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest.

4.4. Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

5. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

5.1. Ostjal on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ja ka juhul kui kaup ei ole veel Ostjani jõudnud ning nõuda kogu tasutud summa tagastamist (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 6).

5.2. Kauba tagastamiseks peab Ostja täitma lepingust taganemise avalduse ning edastama selle e-poe klienditeeninduse e-postile info@massaazitool.ee

Tagastamise avalduse vormi leiate siit: vorm

5.3. Ostja on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul selle kauba tagasi saatnud.

5.4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Ostja. Ostja võib kasutada lepingust taganemise õigust kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

5.5. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis. Ostjal on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning Ostja vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kaupadele, kui tellitud kaup on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades. Samuti ei kehti 14-päevane taganemisõigus kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt madratsid, tekid ja padjad). Lisaks ei kuulu tagastamisele kinkekaardid.

5.6. Juhul, kui Ostja on tehingust taganenud, tagastab Müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Müüjale. Juhul, kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole tagastus jõudnud Müüjani või Ostja ei ole esitanud tõendit, et ta on selle asja tagasi saatnud, on Müüjal õigus viivitada. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

5.7. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Juhul, kui Ostja on põhjustanud tagastatava kauba halvenemise, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise hüvitamist.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

6.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2. aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Ostjale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Alates 01.01.2022 ostetud kauba korral eeldatakse, et puudus, mis ilmneb ühe aasta jooksul asja tarbijale üleandmisest, oli olemas asja üleandmise ajal.

Ostja kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. 

6.2. Pretensiooni esitamiseks kauba või teenuse kohta on Ostjal vajalik ära täita vastav vorm ja edastada see Müüja e-posti aadressile info@massaazitool.ee või posti aadressile: Aldermani Metall OÜ, Tähetorni 21b Tallinn 11625 Kauba saab ka tagastada eelnimetatud aadressile. Müüja vastab kaebusele hiljemalt 15. päeva jooksul alates kaebuse saamisest.

Pretensiooni vormi leiate siit: vorm

NB! Pretensioonile tuleb kindlasti lisada ka pretensiooni iseloomustavad fotod.

6.3. Pretensioonide  lahendamiseks peab Ostja säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja  e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

6.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

6.5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või hooletusest tuleneva rikkumise tõttu. Tutvuge mööbli kasutamistingimustega siin

6.6. Puudusega kauba korral on Ostjal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, parandamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. Ostja õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole:

Kui Müüja on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

Aadress: Endla 10A, 10122 Tallinn
E-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Veebileht: www.komisjon.ee
Telefoninumber: +372 620 1707

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: http://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Ostja kaebuse esitada nii piiriülese kui ka riigisisese tehingu puhul. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Aldermani Metall OÜ (registrikood 10579857) vastutab isikuandmete töötlemise eest saidil massaazitool.ee. Aldermani Metall OÜ edastab kõik vajalikud isikuandmed maksete teostamiseks volitatud töötlejale, maksekeskusele Montonio Finance.

7.2. Ostja annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega Müüjale õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kätte toimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

7.3. Müüjal on õigus Ostja nõusolekul kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.

7.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku e-poes massaazitool.ee

7.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka e-poel ligipääs.

7.6. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul kui see on vajalik lepingu kohustuste täitmiseks või lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks.

Täpsemalt isikuandmete töötlemise kohta siin

Teave tellimuse kohta: E-R: 10-17 telefonil +372 5011733 või e-posti aadressil info@massaazitool.ee