fbpx

Garantiitingimused

Loe täpsemalt, millised on meie garantiitingimused

Meie garantiitingimused on järgmised – garantiid on võimalik pikendada kõigile VIP-seeria massaažitoolidele sõltuvalt mudelist 4, 5, 6 või 7 aastani.  Garantii maksimaalne pikkus on välja toodud massaažitooli tootekirjelduses. Garantiipikendus tagab toodete häireteta toimimise ja ei kehti toodete pinnakattele ega kuluosadele.

Garantiipikendusega kaasneb veel kaks lisaboonust:

* kõik garantii alla mittekuuluvad varuosad müüme garantii kehtivuse ajal  tavahinnast soodsamalt

*  garantii lõppedes on võimalik meilt osta uus sama või kallima klassi massaažitool 25% soodustusega normaalhinnast.

1. Andke oma soovist teada e-maili või kodulehel vastava formulari täitmise teel – märkige massaažitooli kasutusaadress, ostuarve number, tooli mudel, kontaktisik ja arve maksja.

2. Seejärel võtab teiega ühendust meister, kes tuleb ja teostab massaažitoolile profülaktilise ülevaatuse ning vajadusel hoolduse/remondi.

3. Pärast arve tasumist pikeneb teile paigaldatud tooli garantii erakasutuses olevate toodete puhul 12 kuud ja kommertskasutuses olevate toodete puhul sõltuvalt kasutusintensiivsusest 6-9 kuu võrra.

4. Enne lisagarantiiaja möödumist saate samal viisil garantiid taas pikendada. Garantii pikenemise aluseks järgnevaks perioodiks on meistri poolt viimase ülevaatuse järgselt väljastatud garantiikaart ja tähtaegselt tasutud arve.

5. Igal 3-ndal aastal (kommertskasutuses vastavalt vajadusele) teostab meister põhjaliku ülevaatuse ning hoolduse – avab ning puhastab mehhanismid, määrib liigendeid ja rullikuid, kontrollib lõtkusid ja vajadusel vahetab kulunud detailid.

6. Erakasutajate puhul katab garantii esimese 3 kasutusaasta jooksul 100%, alates 4. kasutusaastast 80% garantii korras vahetatavatest detailide ja töö maksumusest, 5. aastast 50% eelnimetatu maksumusest, 6. aastast 20% maksumusest. Garantii kehtivus lõpeb hiljemalt 7 kasutusaasta täitumisel või kui eelmisest profülaktilisest ülevaatusest on möödunud enam kui üks aasta.

Kommertskasutajate puhul on garantii ulatus järgmine:

1. aastal katab garantii 100%, 2. aastal 70% garantiiremondi maksumusest ja 3. aastal 40% maksumusest. Garantii lõpeb 3 kasutusaasta täitumisel või juhul kui järgmise ülevaatuse tähtaeg on möödunud. Vähese kasutusintensiivsuse korral ja eraldi kokkuleppel on võimalik garantiid pikendada ka pärast 3 kasutusaasta möödumist.

7. Garantii alla ei kuulu toodete ebaõigest või hoolimatust kasutamisest ja agressiivsest keskkonnamõjust tekkinud kahju. Näiteks ala- või ülepingekahjud, ülekoormusest põhjustatud rikked jms.

Profülaktilised ülevaatused võimaldavad ennetada häireid ning minimiseerida tulevikus tekkivaid remondikulusid: ükski asi pole igavene ning mis liigub, see ka kulub. Seni kuni massaažitool toimib hästi, pole justkui põhjust tema töösse sekkuda, kuid profülaktiline ülevaatus pikendab seadmete eluiga ning kindlustab meie klientidele toodete maksimaalse eluea ja vähimad ülalpidamiskulud.